Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


ความแตกต่างของการศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะช่วยนำนักเรียนให้เข้าสู่การสร้างสรรค์นพบวัตกรรม ความคิดอิสระและความเป็นมืออาชีพ ออสเตรเลียเป็นประเทศปลายที่พูดภาษาอังกฤษทางขนาดใหญ่อันดับสามของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษารองจากสหรัฐและสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนนักศึกษาของประเทศต่างๆ, ออสเตรเลียเป็นปลายทางที่ต้องการมากที่สุด มีหลายเหตุผลที่ทำให้ออสเตรเลียเป็นที่นิยมสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักศึกษาจากทั่วโลก


1. การศึกษาและการฝึกอบรมที่ดีเลิศ : ทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียรับรองความเป็นเลิศในการศึกษา และรูปแบบการฝึกอบรมของพวกเขา หลักสูตรมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการปฏิบัติและการพัฒนาอาชีพ ทำให้นักเรียนเมื่อจบแล้วสำมารถทำงานในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆด้วยความมั่นใจ การศึกษาและการฝึกอบรมนี้เพื่อเอื้ออำนวยความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในทุกด้าน และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้วิทยาการต่างๆก็ได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลก

2.  การรับรองคุณภาพการศึกษา : ระบบการศึกษาของออสเตรเลียมีสถาบันที่รับรองคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติ มุ่งมั่นเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ คุณลักษณะ ที่สำคัญที่สุดของนโยบายการศึกษาของประเทศออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ก็คือมีการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบการรับประกันการให้บริการ การศึกษา The Australian Agency คุณภาพมหาวิทยาลัย (AUQA) และกรอบคุณภาพการฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลีย 2007 (AQTF 2007) ได้รับการกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อเพิ่มกระบวนการการประกันคุณภาพในประเทศ ออสเตรเลีย

3. บรรยากาศที่ปลอดภัยและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม : เพื่อตอบสนองความหลากหลายในนักเรียนต่างชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  บรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรถูกสร้างขึ้นอย่างถาวรในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีผู้คนจากกว่า 200 ประเทศและได้อพยพมาตั้งรกรากในออสเตรเลียและพวกเขาได้ทำให้สังคมความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดของโลก อัตราการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างต่ำ และการเมืองมั่นคง

4. ค่าใช้จ่ายต่ำ และมูลค่าเงินสูง

การศึกษาในออสเตรเลียคุ้มค่าเงินสำำหรับคุณ  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในชีวิตและค่าเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลียต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการรับประกันมาตรฐานที่สูงของการใช้ชีวิตและการศึกษา

5. เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

นายจ้างตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกยอมรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่จบจากออสเตรเลีย 
National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR) เป็นองค์กรรัฐบาลออสเตรเลียที่ช่วยให้สถาบันการศึกษาออสเตรเลียและคุณวุฒิต่างๆเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของออสเตรเลียในต่างประเทศอีกด้วย

6. การให้ความสนับสนุนและการดูแล

นักเรียนนานาชาติทุกคนจะได้การสนับสนุนในออสเตรเลียเนื่องจากมีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้โดยตรง เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  มีการสนับสนุนทั้งเรื่องทรัพยากรและการให้บริการในเรื่องต่างๆที่จะสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่  เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในคุณภาพ บริการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น : สอนภาษา, กำหนดที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ, ใบสมัครวีซ่าและความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึงและ โปรแกรมการปฐมนิเทศและการบริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาเรื่องที่พักและการ จ้างงาน

 

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up