Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียน เป็นเงินเหรียญออสเตรเลีย อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลล่าร์ เท่ากับ 25 บาท

ค่าสมัคร จะแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน

ค่าเล่าเรียน ประมาณ $7,000 – 15,000 ต่อปี (มีหลายแห่งที่ผ่อนได้)

ค่าประกันสุขภาพ Overseas Student Health Cover (OSHC) $500 ต่อปี

ค่าที่พัก 70 – 400 ต่อสัปดาห์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเสื้อผ้า ค่าครองชีพ และค่าอุปกรณ์การเรียน

 

สาเหตุหลักที่ทำให้นักเรียนนานาชาติต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

- คุณภาพการศึกษา

- โปรแกรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง English as a Second Language (ESL) Programs

- การส่งเสริมข้อมูลและเทคนิคการสื่อสารในแต่ละโรงเรียน

 

 

 

เหตุผลที่นักเรียนจากทั่วโลกและจากประเทศไทยจำนวนมากเข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวะชองออสเตรเลีย

- นักเรียนเพิ่งเรียนจบต้องการความชำนาญในการทำงาน

- นักเรียนจบใหม่ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

- ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการความชำนาญมากขึ้น

- บัณฑิตที่ต้องการทักษะความชำนาญมากขึ้นในงาน

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถตามความสนใจส่วนตัว

 

ชั้นตอนต่างๆเในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

- เลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

- ยื่นใบสมัครและจดหมายข้อเสนอจากสถาบันการศึกษา

- ชำระเงินและหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากสถาบันการศึกษา

- ยื่นวีซ่าและการอนุมัติวีซ่า

- เตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

เราสามารถจัดหาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ทั่วออสเตรเลีย ตามความต้องการของนักเรียนหรือผู้ปกครอง รวมทั้งที่อยู่ และ โฮมสเตย์ด้วย

 

บริการฟรีสำหรับท่านที่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจจากสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเราสามารถให้บริการต่างๆเช่นการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติและ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

ใบสมัครออนไลน์เพื่อศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย

ภูมิศาสตร์

ออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข

พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้งและอุดมสมบูรณ์ พี้นที่ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย แต่พื้นที่แถบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และรัฐทัสเมเนียมีความอุดมสมบูรณ์มาก ฝนตกชุก ที่นี่มีสัตว์และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดน อื่น เช่น จิงโจ้ โคอะล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสซั่ม ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด

 

ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนียประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน-พฤศจิกายน อากาศกำลังดี ดอกไม้บานสะพรั่งสวยงาม

ฤดูร้อน

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและอาจมีไฟป่า

ฤดูใบไม้ร่วง

 มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทางตอนใต้และเขตเมือง
ในเขตป่า ฝนตกชุก บางแห่งอาจมีน้ำท่วม

ฤดูหนาว

มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป


ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่

  • New South Wales มี Sydney เป็นเมืองหลวง
  • Queensland มี Brisbane เป็นเมืองหลวง
  • South Australia มี Adelaide เป็นเมืองหลวง
  • Tasmania มี Hobart เป็นเมืองหลวง
  • Victoria มี Melbourne เป็นเมืองหลวง
  • Western Australia มี Perth เป็นเมืองหลวง

และยังมีเขตปกครองตนเองอีก 2 เขต คือ

Australian Capital Territory มี Canberra เป็นเมืองหลวง และ Northern Territoy มี Darwin เป็นเมืองหลวง


ประชากร

ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ​ 21​ ล้านคน ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมกว่า 140 ประเทศ ประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ได้แก่​ ชาวอะบอริจินบนแผ่นดินหลัก และชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกและทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ​


วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษหรือแองโกล-เคลติก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน


ศาสนา

ประเทศออสเตรเลียให้อิสระในการนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญนับถือศาสนาคริสเตียน แต่ก็มีประชากรจำนวนมากที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู และยิว และมีการถือธรรมเนียมปฏิบัติที่คนแต่ละศาสนาจะเคารพและให้เกียรติในประเพณีปฏิบัติของกันและกัน
 

เวลา

ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่กว้างใหญ่ จึงจัดแบ่งความแตกต่างของเวลาเป็น 3 โซน ดังนี้
- Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra

- Central Standard Time-CST เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ในรัฐ South Australia และ Northern Territory

- Western Standard Time-WST เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง ในรัฐ Western Australia

Daylight Saving จะมีการหมุนนาฬิกาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ในฤดูร้อน เนื่องจากช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน ยกเว้นรัฐ Western Australia และ รัฐ Queensland


ระบบไฟฟ้า

ออสเตรเลียใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ (V) แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย


ค่าครองชีพในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

เมืองที่มีค่าครองชีพสูงไปเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำ เรียงตามลำดับได้ดังต่อไปนี้

1.Sydney
2.Melbourne
3.Brisbane
4.Perth
5.Adelaide

โดยเฉลี่ยแล้ว นักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียจะต้องใช้เงินประมาณ A$360 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ :

* ที่พัก
* อาหาร
* เสื้อผ้า
* ความบันเทิง
* ค่าเดินทาง
* การเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ
* ค่าโทรศัพท์
* ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ

อาจมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ การใช้ชีวิต และหลักสูตรการเรียน
 

สกุลเงิน ธนาคาร และบัญชีธนาคาร

สกุลเงินของออสเตรเลีย คือ เหรียญออสเตรเลีย หนึ่งเหรียญมีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ เงินสกุลนี้ มีเหรียญ 5 เซนต์ 10 เซนต์ 20 เซนต์ 50 เซนต์  1 เหรียญ และ 2 เหรียญ ส่วนธนบัตรมี 5 เหรียญ 10 เหรียญ 20 เหรียญ 50 เหรียญ และ 100 เหรียญ

ธนาคารหลักๆ เช่น ANZ, Commonwealth, National, Westpac และธนาคารในเครืออยู่ทุกแห่งมีสาขาอยู่ทั่วออสเตรเลีย และมีหลายแห่งที่ให้บริการตู้เอทีเอ็มตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทุกตู้รับบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารอื่น และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนานาชาติได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ Eftpos (การโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ ณ จุดซื้อขาย) ก็เป็นบริการแสนสะดวกที่ธุรกิจของออสเตรเลียหลายแห่งได้นำเข้ามาใช้แล้ว นั่นหมายความว่า ท่านสามารถใช้บัตรธนาคารของท่าน (บัตรเครดิตหรือเดบิต) ในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถเบิกเงินสดได้อีกด้วย


บัตรเครดิตอย่างเช่นบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดสามารถใช้บริการได้ทุกประเภท เช่น ถอนเงินสดล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และจากตู้เอทีเอ็มหลายๆแห่ง ส่วนบัตรชาร์จการ์ดอย่างเช่นไดเนอส์คลับและอเมริกันเอ็กซ์เพรส (Amex) นั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายเมื่อเทียบกับสองแบบแรก


การเปิดบัญชีธนาคารในออสเตรเลียเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้มาเยือนจากต่าง ประเทศ แต่ต้องทำภายใน 6 สัปดาห์หลังจากมาถึง เพียงแค่แสดงหนังสือเดินทางและแจ้งที่อยู่ให้ธนาคารทราบ ทางธนาคารก็จะเปิดบัญชีและส่งบัตรเอทีเอ็มให้ท่าน แต่หากท่านเปิดบัญชีหลังจากที่เข้าเมืองมาแล้วเกิน 6 สัปดาห์ขึ้นไป ท่านต้องแสดงหลักฐานประจำตัวเพิ่มอีก ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง สูติบัตร และใบขับขี่สากลพร้อมรูปถ่าย

 

การทำงาน ขณะที่กำลังศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นนักศึกษาต่างชาติของ ออสเตรเลียคือ คุณได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้ (สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ระหว่างที่คุณเรียนอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิเริ่มทำงานจนกว่าคุณจะได้เริ่มเรียนในหลักสูตรของออสเตรเลียไป แล้ว หากคุณมีครอบครัวของคุณติดตามมาด้วย ผู้อยู่ในอุปการะของคุณจะมีสิทธิทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นกัน เมื่อคุณได้เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณในออสเตรเลียแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณได้เริ่มเรียนหลักสูตรในระดับปริญญาโทหรือเอกไป แล้ว ผู้อยู่ในอุปการะของคุณก็จะมีสิทธิทำงานได้โดยไม่จำกัดชั่วโมง แต่ถ้าคุณหรือผู้อยู่ในอุปการะของคุณทำงานเกินกว่าข้อกำหนดข้างต้น วีซ่าของคุณอาจจะถูกเพิกถอนได้

คุณไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่า (Visa label) ในหนังสือเดินทางของคุณเพื่อแสดงให้นายจ้างของคุณทราบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ ทำงาน เพราะข้อมูลวีซ่าของคุณจะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย DIAC  และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยใช้ระบบให้บริการตรวจสอบสิทธิวีซ่าออนไลน์ (VEVO) ดังนั้น นายจ้าง ธนาคาร และหน่วยงานบริการของรัฐก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิวีซ่าของ คุณได้ทาง VEVO เมื่อคุณยินยอมให้ตรวจสอบได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการระบบ VEVO ได้จากเว็บไซต์ของ DIAC

 

ประเภทงานที่นักศึกษาต่างชาติทำได้

นักศึกษาต่างชาติมักจะได้งานทำในธุรกิจค้าปลีก การบริการ และงานธุรการ คุณจะได้ค่าแรงประมาณชั่วโมงละ A$6-15 เหรียญออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำและอายุของคุณ คุณอาจได้ค่าแรงมากกว่านี้หากทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ

การสอนพิเศษเด็กนักเรียนในสาขาที่คุณกำลังศึกษา อยู่ หรือการสอนภาษาของคุณก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีในการหารายได้เช่นกัน การสอนพิเศษจะมีรายได้ประมาณ A$40 เหรียญออสเตรเลียต่อชั่วโมง

 

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

คุณต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number - TFN) จากทางกรมสรรพากรออสเตรเลีย หากคุณต้องการจะทำงานในออสเตรเลีย นอกจากนี้คุณอาจจำเป็นต้องใช้หมายเลข TFN ในการเปิดสมุดบัญชีธนาคารด้วย นอกจากข้อมูลชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และวันเกิดแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องแจ้งวันที่เดินทางมาถึงออสเตรเลีย รวมทั้งแสดงหนังสือเดินทางและหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของคุณด้วย

หมายเลข TFN ของคุณมีค่ามากห้ามบอกให้เพื่อนทราบ และห้ามให้หมายเลข TFN ของคุณทางอินเตอร์เน็ตเวลาที่สมัครงาน  ควรเก็บรักษาให้ปลอดภัย

 

ข้อมูลที่สำคัญและผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

15 Charlesworth Street, Laverton, Vic 3028
โทรศัพท์: 03 9327 8040,  04 0541 0152
www.australiastudyplace.com, www.australiastudyplace.com

รถพยาบาล, ตำรวจ, ไฟไหม้  โทร: 000

กรมตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง (DIAC)

Ground Floor Casselden Place 2 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000
โทร: 131 881
เวลาทำการ : 9:00 - 16:00, วันจันทร์ถึงศุกร์
หมายเหตุ : ถ้าคุณต้องการติดป้ายวีซ่าในหนังสือเดินทาง บริการช่วงเวลา 09:00 - 11:00, วันจันทร์ถึงศุกร์

คลินิกเวชกรรม Mid - Town
Level 4, 250 Collins Street
Melbourne 3000
Ph : 03 9650 4284
เวลาทำการ : 7:30 - 06:00

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรอยัลเมลเบิร์น
โทรศัพท์ 9342 7666 / 9342 7006

International Student Care Service
International Student Care Service
Level 1, 19–21 Argyle Place South
Carlton, Victoria 3053
info@iscs.vic.gov.au

multicultural.vic.gov.au/iscs
Phone: 1800 056 449
free call within Australia (Except from mobiles)
If calling from overseas dial +61 3 8383 6401

http://www.multicultural.vic.gov.au/iscs

Australian Federation of International Students (AFIS)
http://www.internationalstudents.org.au/

FREE tickets to footy and cricket games!
http://www.globall.com.au/

The International Student Legal Advice Clinic
Free legal services for international students across Victoria
http://www.islac.org.au/

International Student Centre
http://www.salvationarmy.org.au/thecouch

ThinkBefore - A Student Safety Initiative
http://www.thinkbefore.com/

Employment Rights Information for Workers
http://www.jobwatch.org.au/
 

ขั้นตอนการสมัครเรียนอย่างละเอียด


1.   นักเรียนเสร็จสิ้นการสมัคร (ผ่านทางตัวแทนเอสอีเอส, นิทรรศการ, อีเมล์, โทรศัพท์, โทรสารหรือ online) และยื่นพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงได้รับการรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง, คะแนนสอบ IELTS / หลักฐานการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี), สำเนา Visa (ถ้ามี), รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน (ถ้ามี)
2.   สถาบันออกใบเสนอรับเข้าเรียน รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเรียนและการยอมรับข้อตกลง
3.   นักศึกษาเซ็นต์ตอบรับและยอมรับข้อตกลง
4.   นักเรียนชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
5.   ทางสถาบันยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิ(eCoE) และจัดประกันสุขภาพ (OSHC) สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน
6.   เสร็จสิ้นการสมัครขอวีซ่านักเรียนผ่านทางกรมตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง (DIAC)
7.   นักศึกษาทำให้การเตรียมการเดินทางและที่พัก (เอสอีเอสสามารถช่วยจัดหาที่พักหรือโฮมเสตย์ได้)
8.   นักเรียนมาถึงในประเทศออสเตรเลีย
9.   นักศึกษารายงานตัวและการปฐมนิเทศ

10. เริ่มเรียน!

 

สิ่งที่ต้องทำก่อนการเดินทาง


ทำหนังสือเดินทาง
ขอวีซ่านักเรียน
ติดต่อกับสถาบันผ่านเอสอีเอส
ตรวจสุขภาพ
เตรียมบัตรเครดิต และหรือติดต่อธนาคาร สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพียงพอ
จองตั๋วเครื่องบินและทำประกันการเดินทาง
แจ้งกำหนดการเดินทางกับเอสอีเอส
จองที่พัก
นัดหมายผู้รับจากสนามบินไปยังที่พัก
จัดกระเป๋าและรวมถึงสิ่งต้องนำไปด้วยต่อไปนี้
ชื่อและรายละเอียดติดต่อของเอสอีเอสที่ออสเตรเลีย
สกุลเงินออสเตรเลียที่พอสำหรับรถแท็กซี่, รถโดยสาร, ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
เอกสารจากเอสอีเอสนี้
หนังสือเดินทาง
Letter of Offer
(ใบเสนอรับเข้าเรียน)
eCoE(เอกสารยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิ)
สำเนารับรองคุณวุฒิและใบรับรอง
ตั๋วเครื่องบินและกรมธรรรม์ประกันภัย
บัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่

 

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศออสเตรเลีย


โทรกลับบ้าน
ชำระค่าที่พัก
ติดต่อสถาบัน
ซื้อของใช้ในครัวเรือนและอาหาร
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
รับบัตรประจำตัวนักเรียน
ติดต่อบริษัท ประกันสุขภาพและแจ้งที่อยู่และได้รับบัตร
เปิดบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบชั้นเรียน
รับหนังสือเรียน
เริ่มเรียน
ขอหมายเลขภาษีถ้าต้องการทำงาน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ


กลับขึ้นด้านบน

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up